חברה זרה
הקמת חברה זרה
משרד עורכי הדין, אופיר טשורני ושות' מתמחה בהקמת חברות זרות ופתיחת חשבונות בנקים בחו"ל. הליך רישום חברה זרה הנו פשוט ומהיר, נדרש להעביר צילום דרכון של בעלי החברה, לבחור שם ולהחליט באיזה מדינה הכי נכון לפתוח את החברה הזרה.
קיימים שיקולים רבים לעניין מיקום החברה הזרה, פתיחת חשבונות בנקים, שיקולי חסיון ומיסוי.

שיקולי מס
במדינות רבות בעולם קיים שיעור מס אפס בגין הכנסות שלא הופקו בשטח אותה המדינה. לדוגמא - איי סיישל, איי הבתולה הבריטיים (BVI), פנמה ועוד'. היתרון שנצמח לבעל חברה זרה הרשומה במקום מסוג זה הנו שאין מס על ההכנסות ועל חלוקת הדיווידנד לבעלי המניות. לאותן מדינות אין בדרך כלל אמנות מס עם מדינות אחרות ולכן לא קיימים קשרי מיסוי עם ארצות אחרות. חשוב לזכור שאי חיוב במס בארצות אלו אינו מונע חיוב מס על ידי שלטונות המס של ישראל לעניין השיטה הפרסונלית ולכן נדרש לקחת בחשבון גורם זה.

עריכת דוחות כספיים ומינוי רואה חשבון
באותם איים בהם לא קיים מס הכנסה על הכנסות שהופקו מחוץ לאי, לא קיימת בדרך כלל חובת ניהול חשבונות ומינוי רואה חשבון דבר שמוזיל את עלויות ההתנהלות באלפי דולרים בשנה, לא נדרש תיעוד מסמכים וניהול הנהלת חשבונות דבר שמונע סירבול בניהול החברה.

שיקולי חסיון בעלי מניות ודירקטורים
מאגר רשם החברות בישראל פתוח לציבור הרחב אשר יכול בקלות להגיע לבעלי מניות החברה ולדירקטורים וזאת על ידי תשלום אגרה סימלית לרשם החברות. בחלק מהאיים קיים חסיון על בעלי המניות והדירקטורים וכך לא ניתן להגיע לבעלי החברה בקלות. בעלי חברה זרה באיי סיישל נהנים מחסיון בעלי מניות ודירקטורים אשר לצורך הסרתו נדרש לפנות לבית המשפט המקומי, מאגר רשם החברות באיי סיישל חסוי ולא פתוח לציבור הרחב. בנוסף לחסיון זה ניתן להשתמש בשרותי נאמנות של בעלי מניות ודירקטורים וכך מגבירים את החסיון באותן חברות זרות. חסיון חשוב באתן מקרים שבעלי המניות מבקשים להשאר אנונימיים מסיבות הקשורות בהם, לדוגמא, חברה זרה הסוחרת עם מדינות ערב תעדיף להשאיר את בעלי מניותיה הישראלים באנונימיות מוחלטת.

שמירת כספים בחו"ל בתוך חברה זרה
קיימים מקרים רבים בהם אנשים מבקשים להוציא כספים למקום מבטחים, שמירת כספים במקומות זרים ועוד'. בעזרת הקמת חברות זרות ופתיחת חשבונות בנקאיים בחו"ל ניתן להעביר כספים לאותן חברות זרות.

לסיכום
קיימים יתרונות רבים להקמת חברה זרה, כאשר נדרש לשקול בזהירות את מיקומה על פי הצרכים של אותו אדם או חברה.

אופיר טשורני ושות' עורכי דין
משרד עורכי דין