הוראות ביצוע מס הכנסה
קובץ להורדה  
162Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02/2010 - הקפאות חוב מס שבח, סוגי אישורים לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין, וערובות במתן טופס 50
קובץ להורדה  
912Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 01/2010 - דיווחים בנושא נאמנויות,קליטה וטיפול במשרדי השומה
קובץ להורדה  
57Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 10/2009 - סעיף 51ח לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") - תאום סכומים
קובץ להורדה  
266Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2009 - ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2008
קובץ להורדה  
552Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2009 - חוק עידוד השקעות הון - ניתוב הדוחות ושידור מפעל מוטב
קובץ להורדה  
50Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2009 - שירות לקוחות / שומה - נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2008
קובץ להורדה 
221Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02/2009 - אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנת 2009
קובץ להורדה 
66Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2008 - הנחיות לגבי תיקון מס' 65 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק")
קובץ להורדה 
142Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 09/2008 - שידור דוחות לשנת המס 2007 ע"י מייצגים
קובץ להורדה 
122Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 07/2008 - קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2007 והטיפול במודיעין ורשת במשרדים
קובץ להורדה 
109Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 06/2008 - נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2007
קובץ להורדה 
88Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 05/2008 - תקופת שומה מיוחדת- סעיף 7 לפקודה
קובץ להורדה 
843Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 04/2008 - ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2007
קובץ להורדה 
168Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 11/2007 - ניתוב שלב ב' של דוחות לשנת המס 2006 - בדיקות רכז החוליה והחלטותיו
קובץ להורדה 
138Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 10/2007 - שומה וביקורת/שירות לקוחות
שידור דוחות לשנת המס 2006 ע"י מייצגים
קובץ להורדה 
778Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 9/2007 - שירות לקוחות/שומה
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2006
קובץ להורדה 
104Kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2007 - שירות לקוחות/שומה
נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2006
קובץ להורדה 
1Mb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 6/2007 - שומה וביקורת
חישוב רווח הון ושידורו במחשב בשנות המס 2003 - 2005 שאילתא IHON
קובץ להורדה 
115kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 5/2007 - החטיבה לשומה וביקורת
אישורי ניכוי מס במקור ואישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים לשנים 2007-2008
קובץ להורדה 
115kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 10/2006 - שומה וביקורת/שירות לקוחות
שידור דוחות לשנת המס 2005 ע"י מייצגים
קובץ להורדה
127kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2006 - שרות לקוחות/שומה
קבלת דוחות הנישומים לשנת מס 2005 והטיפול במודיעין ורשת במשרדים
קובץ להורדה
80kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 4/2006 - שרות לקוחות/שומה
נוהל מתן ארכות להגשת דוחות מס הכנסה לשנת המס 2005
קובץ להורדה
577kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 3/2006 - שומה
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות יחידים וחברות לשנת המס 2005
קובץ להורדה
55kb
נוהל ארגון ומינהל מס' 3/2006 - מינהל/שירות לקוחות
הפעלת לשכות הדרכה למילוי הדו"ח השנתי על ההכנסות בשנת 2005
קובץ להורדה
127kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מספר ‎9/2005 - שומה
ניתוב שלב ב' של דוחות לשנת המס ‎2004 -
בדיקות רכז החוליה והחלטותיו
קובץ להורדה
114kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 8/2005
שומה וביקורת/ שירות לקוחות
שידור דוחות לשנת המס ‎2004 ע"י מייצגים
קובץ להורדה
520kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2005
חטיבת שומה וביקורת
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דוחות ושומות
יחידים וחברות לשנת המס ‎2004
קובץ להורדה
122kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס'‎6/2005
שירות לקוחות/שומה
נוהל מתן ארכות להגשת דו"חות מס הכנסה לשנת המס ‎2004
קובץ להורדה
166kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס'‎5/2005
שומת ניכויים
תוכנית עבודה בתחום הניכויים לשנת ‎2005
קובץ להורדה
98kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס'‎4/2005
חטיבת שומה וביקורת
תכנית עבודת השומה לשנת ‎2005
קובץ להורדה
103kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס'‎3/2005
שומה
ביקורת ממוחשבת בעבודת השומה
קובץ להורדה
168kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס'‎2/2005
חטיבת שומה וביקורת
ערכת אישורים משולבת לשנים ‎2005-2006
קובץ להורדה
32kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎20/2004
ניכויים/ משפטית
שוויה של הסעה המאורגנת ע"י המעביד
קובץ להורדה
171kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס'‎ 19/2004
שומה
ניתוב שלב ב' של דו"חות לש.מ. ‎2003 -
בדיקות רכז החוליה והחלטותיו
קובץ להורדה
75kb

תיקון
קובץ להורדה
32kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס'‎ 18/2004
תכנון ומדיניות
חישוב הכנסה לפי סעיפים ‎3(ט) ו- ‎3(י) לפקודת מס הכנסה
בשנת המס ‎2003
קובץ להורדה
135kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎17/2004
שומה
שידור דו"חות לשנת המס ‎2003 ע"י מייצגים
קובץ להורדה
234kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎16/2004
גבייה/משפטית
סעיף ‎119א' המתוקן לפקודת מ"ה גביית מס בנסיבות מיוחדות
קובץ להורדה
72kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎15/2004
ניכויים
מערכת ממוכנת לאישור נכות לפי סעיף (‎5)9 לפקודת מס הכנסה -
שאילתה ‎IS95
קובץ להורדה
79kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎14/2004
מקצועית
מיסוי קרנות הון סיכון הפועלות בישראל והמשקיעים בהן
קובץ להורדה
55kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎13/2004
משפטית/שומה
עיכוב החזר מס בהליך שומה
קובץ להורדה
409kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎12/2004
שומה
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דו"חות ושומות
יחידים וחברות לשנת המס ‎2003
קובץ להורדה
56kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎11/2004
תכנון ומדיניות/מקצועית/משפטית
יישום הוראות חוק התיאומים בשנת המס ‎2003
קובץ להורדה
42kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎10/2004
מודיעין
תכנית העבודה בתחום המודיעין לשנת ‎2004
קובץ להורדה
77kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎9/2004
מודיעין/שומה
קבלת דוחות הנישומים לש"מ ‎2003 והטיפול במינהל ובמודיעין במשרדים
קובץ להורדה
79kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎8/2004
מודיעין/שומה
נוהל מתן ארכות לשנת המס ‎2003
קובץ להורדה
296kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎7/2004
גבייה
דרישת מקדמות לשנת ‎2004
קובץ להורדה
407kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎6/2004
ניכויים
מערכת תאומי מס למייצגים ‎IMTM
קובץ להורדה
37kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎5/2004
משפטית/אבטחת מידע
מסירת מידע על ידי רשויות המס לפי סעיף ב‎7
לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז - ‎1967
קובץ להורדה
56kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎4/2004
ניכויים
תוכנית העבודה בתחום הניכויים לשנת ‎2004
- השלכות תיקון ‎134 על שומת הניכויים
קובץ להורדה
115kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎3/2004
שומה
תכנית עבודת השומה לשנת ‎2004
קובץ להורדה
27kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎2/2004
מודיעין
דיווח מיידי על תחילת התעסקות או שינויה
קובץ להורדה
18kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎21/2003
שומה
מחיקת רישום עפ"י סעיף ‎236ג'
קובץ להורדה
25kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎20/2003
שומה
מהלך ממוכן לאישור דוחות (‎01) לעצמאים לשנת המס ‎2002
קובץ להורדה
71kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎19/2003
מקצועית
תשלומי משרד העבודה והרווחה למשפחתונים ולמשפחות אומנה יומית
קובץ להורדה
74kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎18/2003
מודיעין
הגברת השימוש בחוק העבירות המינהליות
קובץ להורדה
81kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎17/2003
ניכויים
בחירות לרשויות המקומיות באוקטובר ‎2003
קובץ להורדה
20kb
תוספת מס' ‎1 להוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎ 17/2003
ניכויים
בחירות לרשויות המקומיות באוקטובר ‎2003
קובץ להורדה
44kb
תוספת מס' 2 להוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎ 17/2003
ניכויים
מיסוי תשלומים בתקופת בחירות
קובץ להורדה
120kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎16/2003
שומה
שידור דו"חות לשנת המס ‎2002 ע"י מייצגים
קובץ להורדה
132kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎15/2003
שומה
ניתוב שלב ב' של דו"חות לש.מ. ‎2002 -
בדיקות רכז החוליה והחלטותיו
קובץ להורדה
48kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎14/2003
מקצועית, שומת מקרקעין
אישורים כלליים לפי סעיף ‎50 לחוק מיסוי מקרקעין -
דירות מגורים (תוספת להוראות ביצוע ‎83/85 ו - ‎90/17)
קובץ להורדה
144kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎13/2003
שומה
ניתוב שלב א', שידור דו"חות ושומות חברות
(לרבות "חבר בני אדם אחר" לש"מ ‎2002)
קובץ להורדה
96kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎12/2003
מודיעין/שומה
נוהל מתן ארכות לשנת המס ‎2002
קובץ להורדה
75kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎11/2003
מודיעין/שומה
קבלת דוחות הנישומים לש"מ ‎2002 והטיפול במינהל ובמודיעין במשרדים
קובץ להורדה
35kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎10/2003
שומה/גביה
החזרי מס לחשבון הבנק של הנישום
קובץ להורדה
526kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎9/2003
שומה
ניתוב שלב א', שידור דו"חות ושומות יחידים לשנת המס ‎2002
קובץ להורדה
32kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎8/2003
חטיבת ניהול ספרים
תיקון בהוראות ניהול פנקסים בגין החזר דמי מכלי משקה
קובץ להורדה
116kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎7/2003
שומה
תכנית עבודת השומה לשנת ‎2003
קובץ להורדה
54kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎6/2003
מודיעין
נוהל טיפול במידע - חטיבת המודיעין
קובץ להורדה
34kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎5/2003
מודיעין
תכנית העבודה בתחום המודיעין לשנת ‎2003
קובץ להורדה
115kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎ 3/2003
ניהול ספרים / משפטית / שומה
מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות לפי הוראות ניהול פנקסים
קובץ להורדה
79kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎4/2003
ניכויים
תוכנית העבודה בתחום הניכויים לשנת ‎2003
קובץ להורדה
77kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎2/2003
גביה
דרישת מקדמות לשנת המס ‎2003
קובץ להורדה
91kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎22/2002
שומה/ניכויים
הרפורמה במס הכנסה - הטיפול בניכויים ובפטורים מריבית
על פיקדונות ותוכניות חסכון בשלב הניכוי במקור
קובץ להורדה
120kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎21/2002
שומה/גביה/ניכויים/מלכ"רים/ניהו"ס
ערכת אישורים משולבת לשנים ‎2003-2004
קובץ להורדה
85kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎20/2002
ניכויים
בחירות לכנסת בינואר ‎2003
קובץ להורדה
200kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎19/2002
מקצועית
תכנית ביקורת בתיק מוסד ציבורי
קובץ להורדה
110kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎18/2002
חקירות, משפטית
נוהל חיפוש, תפיסה ורישום חומר ביחידות החקירות
קובץ להורדה
82kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎17/2002
מודיעין / שומה
קבלת דוחות הנישומים לש"מ ‎2001 והטיפול במינהל ובמודיעין במשרדים
קובץ להורדה
51kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎14/2002
אבטחת מידע
שרות בטלפון - סיסמאות לציבור מערכת "טלמס" - שאילתא ‎VTEL
קובץ להורדה
54kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎13/2002
תכנון ומדיניות/משפטית
יישום הוראות חוק התיאומים בתקופה של ירידת מדד
קובץ להורדה
132kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎12/2002
שומה
שידור דו"חות לשנת המס ‎2001 ע"י מייצגים
קובץ להורדה
34kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' ‎11/2002
שומה/אבטחת מידע/ניכויים/מוקד הדיווח/משפטית
מסירת מידע לשכירים מתוך דיווחי המעבידים
קובץ להורדה
73kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎10/2002
ניכויים/משפטית -
זיכוי ממס לתושבי באר שבע והנגב
קובץ להורדה
73kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎9/2002
מודיעין -
תכנית העבודה בתחום המודיעין לשנת ‎2002
קובץ להורדה
214kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎8/2002
שומה -
ניתוב שלב א' ושינויים בשידור דו"חות ושומות
יחידים וחברות לשנת המס ‎2001
קובץ להורדה
73kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎7/2002
תכנית עבודת חטיבת הגביה לשנת ‎2002
קובץ להורדה
112kb
הוראת ביצוע מס הכנסה מס' ‎6/2002
שומה -
1. רענון הו"ב ‎20/91 בנושא תנאים לקבלת אישור הנציבות להגשת
דוחות שנתיים ונספחיהם המופקים ע"י תוכנת מחשב חיצונית
2. דגשים בעת קליטת ובדיקת דוחות שנתיים המופקים ע"י תוכנת מחשב
חיצונית.
קובץ להורדה
60kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎5/2002
ניהול ספרים -
תוכנית עבודה לשנת ‎2002 - חטיבת ניהול ספרים
קובץ להורדה
73kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎4/2002
שומה -
תכנית עבודת השומה לשנת ‎2002
קובץ להורדה
73kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎3/2002
גביה -
דרישת מקדמות לשנת המס ‎2002
קובץ להורדה
81kb
הוראת ביצוע מס - הכנסה מס' ‎2/2002
ניכויים -
תוכנית העבודה בתחום הניכויים לשנת ‎2002